34 326 50 54

Czym różnią się od siebie cegły?

Czym różnią się od siebie cegły?
Z większości cegieł można wznosić ściany nośne, osłonowe i ściany działowe od piwnicy aż po dach. Trzeba jednak pamiętać, że na ściany zewnętrzne piwnic oraz kominy nie nadają się ze względu na nasiąkliwość ani cegły kratówki, ani dziurawki, ani tym bardziej poryzowane. Dziurawki mają też słabą wytrzymałość na ściskanie, dlatego nie buduje się z nich ścian konstrukcyjnych.

Jak rozpoznać idealną cegłę?

Idealna cegła ceramiczna ma równe boki, jednolitą barwę, nie ma spękań i wyszczerbień. Przy uderzeniu młotkiem murarskim słychać czysty, metaliczny dźwięk, a nie głuchy lub stłumiony. Cegła zwykła upuszczona z wysokości 1,5 m na twarde podłoże może pęknąć na pół, wyszczerbić się, ale nie rozpaść na drobne kawałki. Cegła klinkierowa poddana takiej samej próbie powinna pozostać w całości. Po przełamaniu cegły jej przekrój powinien mieć jednolitą barwę, bez smug i białych domieszek wapiennych, tak zwanego margla. Sam kolor cegły nie ma większego znaczenia, gdyż zależy od pokładu gliny, z której jest produkowana.